Дейности

„БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ” EООД развива основна дейност:

  • вътрешна и външна търговия със зърнени и маслодайни култури;
  • продажба и дистрибуция на минерални торове;
  • префинансиране на земеделски производители (торове, препарати за растителна защита, горива)

Основните култури, които се търгуват са: пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица.

Търговският екип следи ежедневно развитието на световните пазари на зърно и движението на стокови потоци. Ценообразуването е пряко свързано с цените на международните стокови борси с реализация на крайни пазари.