Дейности

БГ АГРО Складово Стопанство е дружеството собственик и оператор на складовите бази, в които се концентрират стоковите потоци от търговия:

  • Зърнобаза с капацитет 50000 тона в Западна Промишлена Зона – гр.Варна в непосредствена близост до комплекса на Пристанище Варна (Пристанище Варна-Изток, Пристанище Леспорт и Пристанище Варна-Запад).
  • Зърнобаза с капацитет 18000 тона в Промишлена Зона на гр. Разград

Зърнобазите представляват силозни комплекси със сушилни, почистващи машини и транспортни системи, изцяло оборудвани от водещия американски производител GSI International, допълнени от многофункционални плоски складове, административна част, електронни автокантари и пр.

Комплексите силози, претоварни инсталации и плоски складове, имат значителен капацитет на приемане и изваждане на товари, осигуряващ необходимия буфер за ефективна организация на товаропотока към и от Пристанище Варна и пристанище Русе.

В обектите се извършва концентрация на количества за вътрешна търговия и износ, обработка (почистване и сушене) на земеделска продукция,  съхранение на торове, препарати за растителна защита, семена и пр.